Arraianos

Principio do Mundo de Julio Camba

Este documental céntrase nos primeiros anos de vida de Julio Camba, a súa etapa menos coñecida que comeza en Vilanova e remata en Madrid, logo de un breve paso pola Arxentina de finais do século XIX.